Advocaat familierecht

Advocaat familierecht? In dit artikel leggen we u uit wat familierecht is en wanneer het verstandig is om advocaten gespecialiseerd in familierecht in te schakelen.

Wij hebben ze allemaal voor u overzichtelijk op de website gezet zodat u kunt kijken welke advocaat familierecht u kan adviseren. Leest u gerust hieronder wat familierecht is en wat de kosten van een advocaat familierecht zijn. Daarnaast bespreken we enkele veelvoorkomende situaties en leggen we u uit wat u dank kunt doen en wat de Belgische wet er over zegt.

Wat is familierecht?

Familierecht is gecodificeerd in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Formeel gezien gaat boek 1 BW over “Personen”. In 515 artikelen wordt alles besproken met betrekking tot personen- en familierecht. Eigenlijk alles van geboorte tot overlijden en waar u daar tussenin mee te maken kunt krijgen. Hierbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:

 • geboorte
 • afstamming
 • vaderschap
 • moederschap
 • minderjarigen
 • voogdij
 • meerderjarige beschermde personen
 • huwelijk
 • huwelijksvermogensrecht
 • echtscheiding
 • onbekwaamheid
 • bewindvoering
 • geestesziekte

Uiteraard is er nog een flink aantal onderwerpen binnen het personen- en familierecht, echter zullen wij ons in dit artikel beperken tot enkele daarvan.

Alles over echtscheiding, voogdijzaken of huwelijk en huwelijksvermogensrecht leest u in de betreffende artikelen daarover.

Wanneer ben je juridisch gezien een persoon?

Juridisch gezien kan iets een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in enge zin zijn. In dit artikel beperken we ons tot natuurlijke personen. Als je levend geboren wordt of levensvatbaar geboren wordt, dan word je als natuurlijk persoon aangemerkt als rechtspersoon. Niet te verwarren met rechtspersonen in enge zin, wat betrekking heeft op organisaties.

Zodra de bevalling heeft plaatsgevonden en een kind levend of levensvatbaar wordt geboren, is iemand een natuurlijk persoon. Artikel 80bis van boek 1 Burgerlijk Wetboek legt de situatie uit in geval het kind is overleden op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte. In dergelijke gevallen maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aangifte van een levenloos kind op.

Aansprakelijkheid binnen het familierecht

Fouten van geneesheren of artsen kan leiden tot schade en aansprakelijkheid voor die geleden schade. Logischerwijs kan dit op grond van schade die geneesheren iemand toebrengen die leeft of bijvoorbeeld tijdens een operatie komt te overlijden of door schuld blijvend letsel overhoudt.

Hiernaast bestaan twee bijzondere wijzen van aansprakelijkheid, te weten:

 • wrongful birth
 • wrongful life

Wrongful birth

Van een wrongful birth is sprake als ouders schade lijden door geboorte van een kind of het verwekken van een kind. We leggen dit uit aan de hand van de vorderingen die mogelijk zijn. Zo kan een wrongful birt claim ontstaan doordat de zwangerschap initieel ongewenst was of omdat het initieel gewenst was, maar dat het kind minder valide ter wereld komt.

Als een abortus onjuist wordt uitgevoerd of als een anti-conceptionele ingreep incorrect plaatsvindt, dan is sprake van een wrongful pregancy of wrongful conception vordering.

Voorbeeld hiervan in Nederland is het onderzoek waarbij een arts vergeet het spiraaltje terug te plaatsen. Als gevolg hiervan geraakt mevrouw zwanger en is dus sprake van een wrongful conception. Wordt een vrouw verkracht en raakt zij hierdoor zwanger, dan kan zij haar verkrachter aanspreken voor geleden schade op grond van wrongful pregnancy.

In bovenstaande situaties was het kind niet gewenst en is daardoor schade ontstaan.

Is het kind wel ongewenst, maar worden verkeerde diagnoses verbonden aan onderzoeken voorafgaand aan de geboorte en komt het kind invalide ter wereld, dan is sprake van wrongful birth.

Wrongful life

Wrongful life is de andere kant van de medaille. Hierbij stelt een gehandicapt kind een vordering in. Niet de ouders, maar het kind stelt hierbij een partij aansprakelijk.

Ook hierbij kan een arts worden aangesproken, maar ook een verkrachter. In dat laatste geval is niet per sé noodzakelijk dat het kind gehandicapt is.

In Nederland is het wrongful life arrest het meest bekend via het Baby Kelly arrest waar aansprakelijkheid werd gevorderd op grond van artikel 6:162 lid 2 BW. De onrechtmatige daad.

In casu Baby Kelly had een mevrouw reeds twee keer een miskraam gehad. Vervolgens kreeg zij een gezond kind. Vervolgens geraakte mevrouw opnieuw zwanger, waarop zij bij de verloskundige een onderzoek aanvroeg omdat zij bekend was met een afwijking in het chromosoom binnen de familie.

De verloskundige van het ziekenhuis deelde mevrouw mede dat geen aanleiding voor extra onderzoek bestond. Uiteindelijk kreeg mevrouw een dochter met een ernstige handycap, genaamd Kelly.

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat de verloskundige en het ziekenhuis aansprakelijk zijn en schadevergoeding moeten betalen. De schade bestaat hierbij uit de kosten voor zorg en opvoeding van baby Kelly.

Kosten advocaat familierecht

De kosten van het ereloon van een advocaat familierecht variëren van ongeveer 100 tot 250 euro per uur. Schrikt u hier echter niet van, u kunt bij eigenlijk elke advocaat familierecht ook een vast ereloon bespreken.

Op die manier weet u vooraf welke kosten het inschakelen van advocaten gespecialiseerd in familierecht met zich meebrengen.

Wie is de beste advocaat familierecht?

LegalSpot werkt enkel met de beste advocaten in België. Zij die bepaalde onderscheidingen of prijzen hebben gewonnen, zij die door cliënten als de beste zijn beoordeeld en advocaten die bekend zijn als de beste van België. Bijvoorbeeld van televisie of doordat zij betrokken zijn geweest bij bekende arresten.


Doordat wij werken met een keurmerk bepalen wij niet wie de beste advocaten familierecht zijn, dat doen onze cliënten. Hierdoor kan volledig onafhankelijk worden vastgesteld welke de beste zijn. Maar mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op om te kijken welke advocaat familierecht u kunt inschakelen.

Lees verder...