Echtscheiding onderlinge toestemming

Wat is een echtscheiding met onderlinge toestemming?

Een echtscheiding met onderlinge toestemming is een echtscheiding waarbij partners in overleg uit elkaar gaan. Sinds de Wet betreffende de hervorming van de ecthscheiding op 1 september 2007 in werking is getreden, is hieromtrent een en ander drastisch gewijzigd.

Tot 2007 was het enkel mogelijk om uit de echt te scheiden als u twintig jaar of ouder was en als u minimaal twee jaar in de echt verbonden was. Dit is inmiddels niet meer het geval.

In dit artikel bespreken we de echtscheiding met onderlinge toestemming. Hierbij komen de procedure aan bod, leggen we uit wat de duur van de echtscheidingsprocedure is, leest u meer over de kosten en wat een verzoekschrift is.

Procedure echtscheiding met onderlinge toestemming

De procedure bij echtscheidingen met onderlinge toestemming bestaat uit twee onderwerpen, te weten: familierechtelijk en materieel, maar begint altijd met gescheiden leven. Daarbij is de harde grens zes maanden.

Als u zes maanden of meer gescheiden leeft kunt u in principe online scheiden. Dit betekent dat u niet voor de rechter hoeft te verschijnen en de echtscheidingsprocedure volledig schriftelijk kan plaatsvinden.

Leeft u minder dan zes maanden gescheiden, dan zal de rechter u en uw partner vragen voor de rechtbank te verschijnen.

Verzoekschrift

Naast het gescheiden leven begint de officiële juridische procedure met het verzoekschrift. Na overleg met een advocaat kunt u een verzoekschrift neerleggen bij de rechtbank. Het verzoekschrift moet door u en uw partner worden ondertekend. Daarnaast zal de advocaat de regelingsakte opstellen en toevoegen. Ook moet de boedelverdeling worden besproken en worden toegevoegd aan het verzoekschrift.  

Verschijnen voor de rechtbank

Hierbij geldt de periode van zes maanden. Leeft u reeds meer dan zes maanden gescheiden, dan is het geen noodzaak om in persoon voor de rechtbank te verschijnen. Maar leeft u nog niet meer dan zes maanden apart van elkaar, dan zal de rechtbank u vragen om in persoon en gezamenlijk voor de rechtbank te verschijnen.

Bent u woonachtig in het buitenland, maar moet uw echtscheiding in België worden geregeld, dan is het mogelijk om uzelf te laten vertegenwoordigen door een echtscheidingsadvocaat.

Openbaar Ministerie

De taak van het Openbaar Ministerie tijdens de procedure bij echtscheiding met onderlinge toestemming is controlerend. Hierbij wordt gekeken naar de echtscheidingsovereenkomst.

Dit is overigens voornamelijk gericht op de belangen van het kind.

Het Openbaar Ministerie kijkt naar de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen en beoordeelt ook of de ouders na de scheiding beiden verantwoordelijk blijven voor het kind. Dit is in lijn met de wet en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Hierbij behoort het tot de mogelijkheden van het Openbaar Ministerie om de kinderen te horen. Mocht besloten de kinderen te verhoren, dan is het belangrijk dat zij hiertoe in staat zijn. Dit betekent niet dat ze meerderjarig hoeven te zijn. Een leeftijdsgrens is er niet en zo kunnen dus ook minderjarige kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar worden gehoord. Enkel in het belang van het kind.

Uitspraak echtscheiding

Vervolgens wordt door de rechtbank overgegaan tot het uitspreken van de echtscheiding. De rechtbank zal hiertoe overgaan als u en uw partner hierover nog steeds een wilsovereenstemming hebben.

Overigens is hierbij wederom te eerder genoemde termijn van zes maanden belangrijk. Leeft u reeds meer dan zes maanden gescheiden, dan is deze stap een formaliteit en zal de rechtbank na het advies van het Openbaar Ministerie uw huwelijk ontbinden.

Wat is de duur van echtscheiding met onderlinge toestemming

Een echtscheiding met onderlinge toestemming is afhankelijk van meerdere zaken. Heeft u een wilsovereenstemming dat u wilt scheiden? Bent u het snel eens over de boedelverdeling en heeft u een degelijk ouderschapsplan opgesteld waarbij u gezamenlijk verantwoordelijk blijft voor de kinderen? Dan kan het huwelijk redelijk snel worden ontbonden.

Als u zes maanden gescheiden leeft en voldoet aan alle eerder genoemde voorwaarden, dan zal de zitting bij de rechtbank plaatsvinden binnen 2 tot 3 maanden na het indienen van het verzoekschrift. Ongeveer 2 tot 4 weken na de zitting zal de rechtbank overgaan tot de uitspraak en uw huwelijk ontbinden.

Hoeveel kost een echtscheiding met onderlinge toestemming?

Als u wilt scheiden bedragen de gerechtskosten 100 euro. Los daarvan moet u een advocaat betalen. Kosten van de advocaat bij echtscheiding met onderlinge toestemming variëren van 100 euro tot 250 euro per uur. Hoe langer de procedure duurt, hoe hoger de kosten dan zijn. Mocht u onroerende zaken, zoals een woning, hebben of heeft u gezamenlijk een bedrijf, dan is de echtscheiding vaak ingewikkelder en zal het meer kosten dan wanneer u geen koopwoning of een vermogen heeft opgebouwd.


Overigens is het tegenwoordig ook mogelijk om een vast tarief af te spreken bij echtscheiding met onderlinge toestemming. Op die manier weet u vooraf hoeveel de kosten van een echtscheiding met onderlinge toestemming bedragen en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.